RAČUNOVODSTVO
TROŠKOVA

07.04.2014. Rezultate prvog kolokvijuma možete naći ovdje.

RAČUNOVODSTVO
AKADEMSKE STUDIJE:

NOVOSTI:

27.01.2014.
Konačne rezultate možete naći ovdje.

27.01.2014.
Konačne rezultate možete naći ovdje.

27.01.2014.
Konačne rezultate možete naći ovdje.

23.01.2014.
Rezultate nakon popravnog završnog ispita možete naći ovdje.

20.01.2014.
Raspored polaganja popravnog završnog ispita koji će se održati 23.01.2014. godine možete naći ovdje.

20.01.2014.
Rezultate nakon popravnih kolokvijuma možete naći ovdje.

13.01.2014.
Raspored popravnih kolokvijuma kao i informaciju o poništenju kolokvijuma možete naći ovdje.

28.12.2013.
Rezultate nakon završnog ispita možete naći ovdje.

27.12.2013.
Raspored polaganja završnog usmenog ispita možete naći ovdje.

25.12.2013.
Raspored polaganja završnog ispita koji će se održati 28.12.2013. godine možete naći ovdje.

25.12.2013.
Rezultate nakon drugog kolokvijuma možete naći ovdje.

18.12.2013.
Raspored polaganja II kolokvijuma koji će se održati 21.12.2013. godine možete naći ovdje.

16.12.2013.
Rješenje primjera 15(C) za grupi G1 možete naći ovdje.

16.12.2013.
Primjer testa iz 2009. godine možete naći ovdje.

16.12.2013.
Materijal koji se odnosi na četrnaesto predavanje možete naći ovdje.

10.12.2013.
U prilogu možete naći raspored nastave za grupu G1 u nedjelji od 16.12. do 20.12.2013. godine - raspored nastave.

10.12.2013.
U prilogu možete vidjeti spisak prijavljenih studenata za seminar u organizaciji ISRCG planiran za 23.12.2013. godine - spisak studenata.

09.12.2013.
Materijal koji se odnosi na trinaesto predavanje možete naći ovdje.

06.12.2013.
Konzorcioni partner Ekonomskog fakulteta Institut sertifikovanih računovođa organizuje seminar na temu "Priprema za sastavljanje finansijskih iskaza" i upuće poziv svim zainteresovanim studentima da prisustvuju uz napomenu da je učešće besplatno.

Studenti su u obavezi da se jave predmetnom saradniku mr Selmi Demirović do ponedjeljka, 09.12.2013. godine na mail adresu selma987@t-com.me najkasnije do 21:00h.

Na seminar je potrebno ponijeti indeks radi identifikacije.

Poziv možete preuzeti ovdje.

02.12.2013.
Materijal koji se odnosi na dvanaesto predavanje možete naći ovdje.

26.11.2013.
Rezultate I kolokvijuma nakon pregleda radova možete naći ovdje.

25.11.2013.
Materijal koji se odnosi na jedanaesto predavanje možete naći ovdje.

19.11.2013.
Rezultate prvog kolokvijuma možete naći ovdje.

18.11.2013.
Materijal koji se odnosi na deseto predavanje možete naći ovdje.

11.11.2013.
Materijal koji se odnosi na deveto predavanje možete naći ovdje.

06.11.2013.
Raspored polaganja I kolokvijuma možete naći ovdje.

04.11.2013.
Predavanja u utorak, 05.11.2013. godine za grupu G2 se neće držati. Umjesto toga, u periodu od 10-11h za studente kojima je to potrebno će se održati konsultacije u Sali 2.

04.11.2013.
Materijal koji se odnosi na osmo predavanje (priprema za kolokvijum) možete naći ovdje.

28.10.2013.
Materijal koji se odnosi na sedmo predavanje možete naći ovdje.

21.10.2013.
Pripremni test možete naći ovdje.

14.10.2013.
Materijal koji se odnosi na šesto predavanje možete naći ovdje.

07.10.2013.
Materijal koji se odnosi na peto predavanje možete naći ovdje.

30.09.2013.
Zbirku zadataka za vježbe iz predmeta Računovodstvo možete naći na serveru za elektronsku literaturu. Studenti mogu pristupiti literaturu uz svoje korisničko ime i šifru, koju mogu dobiti od IT administratora.

30.09.2013.
Materijal koji se odnosi na četvrto predavanje možete naći ovdje.

23.09.2013.
Materijal koji se odnosi na treće predavanje možete naći ovdje.

19.09.2013.
Primjeri iz zadataka iz Zbirke zadataka sa korekcijama (Primjer 3, 4 i 5) za časove vježbi u narednoj sedmici možete naći ovdje.

18.09.2013.
Materijal sa časova vježbi za grupu G2 (prve dvije sedmice) možete naći ovdje.

16.09.2013.
Kontni okvir možete naći ovdje.

15.09.2013.
DRUGO predavanje možete naći ovdje.

13.09.2013.
Zadatke za prve časove vježbi možete naći ovdje.

09.09.2013.
PRVO predavanje možete naći ovdje.

09.09.2013.
Set finansijskih izvještaja možete naći ovdje.

09.09.2013.
Plan rada i strukturu ocjene možete naći ovdje.

 

 

 

E-mail predmeta:
mrs1@t-com.me
(za sva pitanja i dodatne informacije)

RAČUNOVODOSTVO
Osnovne studije
16.01.2014.
Popravni kolokvijumi

23.01.2014.
Popravni završni ispit

RAČUNOVODSTVO
Studije menadžmenta
Podgorica
22.01.2014.
Popravni kolokvijumi

27.01.2014.
Popravni završni ispit

RAČUNOVODSTVO
Studije menadžmenta
Bijelo Polje
28.01.2014.
Popravni kolokvijumi i završni ispit

RAČUNOVODOSTVO
Osnovne studije
16.01.2013.
Popravni kolokvijumi

23.01.2013.
Popravni završni ispit

OBAVEZNA LITERATURA NA PREDMETU RAČUNOVODSTVO:

Prof. dr Slobodan Malinić
Doc. dr Ana Lalević - Filipović

"OSNOVI RAČUNOVODSTVA"
III izdanje

Mr Tanja Laković
"ZBIRKA ZADATAKA IZ OSNOVA RAČUNOVODSTVA
II izdanje

TERMINI KONSULTACIJA:

Doc. dr Ana Lalević-Filipović
kabinet br. 410 (IV sprat)

mr Tanja Laković
kabinet br. 405 (IV sprat)


mr Selma Demirović
kabinet br. 415 (IV sprat)

ponedeljak: 10:00h - 12:00h
utorak: 15:45h - 16:45h

 

 

RAČUNOVODSTVO
PRIMIJENJENE STUDIJE:

NOVOSTI:

27.01.2014. SM Podgorica
Konačne rezultate nakon popravnog završnog ispita možete naći ovdje.

27.01.2014. Upravljačko računovodstvo KONAČNE rezultate nakon održanog popravnog završnog ispita možete naći ovdje.

24.01.2014. SM Podgorica
Rezultate nakon popravnih kolokvijuma možete naći ovdje.

23.01.2014. Upravljačko računovodstvo Završni ispit iz Upravljačkog računovodstvo će se održati prema sljedećem rasporedu:
- Studenti koji žele ocjene A i B, usmeno, 27.01.2014. godine u 17:00h, Sala 419/IV sprat;
- Ostali studenti pismeno, 18:30h, Sala Morača.

23.01.2014. SM Podgorica
Raspored polaganja popravnog završnog ispita možete naći ovdje.

20.01.2014. Upravljačko računovodstvo
Student Vujović Boris treba da se javi na e-mail adresu selma987@t-com.me.

20.01.2014. SM Podgorica
Raspored polaganja popravnih kolokvijuma 22.01.2014. godine možete naći ovdje.

15.01.2014. Upravljačko računovodstvo Rezultate nakon popravnih kolokvijuma možete vidjeti ovdje.

30.12.2013. Upravljačko računovodstvo Rezultate nakon završnog ispita možete naći ovdje.

28.12.2013. SM Podgorica
Rezultate nakon završnog ispita možete naći ovdje.

27.12.2013. SM Podgorica
Usmeni završni ispit za studente koji žele ocjenu A ili B će se obaviti 28.12.2013. godine sa početkom u 12:00h u Sali 419.

26.12.2013. SM Podgorica
Raspored polaganja završnog ispita možete naći ovdje.

26.12.2013. SM Podgorica
Rezultate II kolokvijuma možete naći ovdje.

23.12.2013. SM Bijelo Polje
Rezultate drugog kolokvijuma i završnog ispita možete naći ovdje.

23.12.2013. Upravljačko računovodstvo
Završni ispit iz Upravljačkog računovodstva će se održati 28.12.2013. godine sa početkom u 15:00h u Sali 110.

19.12.2013. Upravljačko računovodstvo
Rezultate drugog kolokvijuma možete naći ovdje.

18.12.2013. SM Podgorica
Drugi kolokvijum iz predmeta Računovodstvo će se održati 22.12.2013. godine (nedjelja) sa početkom u terminu od 16:00h do 18:00h u Sali 1. Završni ispit (elektronski test) će se održati 28.12.2013. godine, sa početkom u 12:00h. Detaljan raspored će biti naknadno objavljen. Studenti koji žele ocjene A i B završni ispit polažu usmeno, i dužni su da se jave predmetnom profesoru najkasnije do 27.12.2013. godine do 12:00h na e-mail adresu savana@t-com.me.

18.12.2013. SM Podgorica
Tabelu sa dosadašnjim aktivnostima možete naći ovdje.

16.12.2013. SM Podgorica
Primjer testa iz 2009. godine možete naći ovdje.

16.12.2013. SM Podgorica
Materijal koji se odnosi na četrnaesto predavanje možete naći ovdje.

13.12.2013. SM Podgorica
Materijal sa četrnaestog predavanja možete naći ovdje.

13.12.2013. SM Podgorica
Materijal sa trinaestog predavanja možete naći ovdje.

10.12.2013. SM Bijelo Polje
Drugi kolokvijum i završni ispit iz predmeta Računovodstvo će se održati 17.12.2013. (utorak) sa početkom u 9:00h.

08.12.2013. Upravljačko računovodstvo Drugi kolokvijum iz predmeta Upravljačko računovodstvo će se održati 11.12.2013. godine sa početkom u 17:00h, Sala 104.

05.12.2013. SM Bijelo Polje
Rješenje pripremnog zadatka za II kolokvijum (grupa A) možete naći ovdje.

05.12.2013. Upravljačko računovodstvo Drugi kolokvijum će se održati 11.12.2013. godine sa početkom u 17:00h, Sala 104.

05.12.2013. Upravljačko računovodstvo Rješenje zadataka iz oblasti marginalne analize možete naći ovdje.

02.12.2013. SM Podgorica
Materijal koji se odnosi na dvanaesto predavanje možete naći ovdje.

25.11.2013. SM Podgorica
Materijal koji se odnosi na jedanaesto predavanje možete naći ovdje.

18.11.2013. Upravljačko računovodstvo Materijal koji se odnosi na formiranje cijene možete naći ovdje.

11.11.2013. SM Bijelo Polje
Rezultate prvog kolokvijuma možete naći ovdje.

11.11.2013. SM Podgorica
Rezultate prvog kolokvijuma možete naći ovdje.

11.11.2013. Upravljačko računovodstvo
Rezultate prvog kolokvijuma možete naći ovdje.

11.11.2013. SM Podgorica
Materijal koji se odnosi na deveto predavanje možete naći ovdje.

01.11.2013. Upravljačko računovodstvo Prvi kolokvijum iz predmeta Upravljačko računovodstvo će se održati 06.11.2013. godine sa početkom u 17:00h, Sala 104.

01.11.2013. SM Bijelo Polje
Prvi kolokvijum iz predmeta Računovodstvo će se održati 08.11.2013. godine (petak) u 10:00h. Nakon kolokvijuma biće održani časovi predavanja.

01.11.2013. SM Bijelo Polje
Materijal sa prvih časova vježbi možete naći ovdje.

28.10.2013. SM Podgorica
Materijal koji se odnosi na sedmo predavanje možete naći ovdje.

21.10.2013. SM Podgorica
Pripremni test možete naći ovdje.

14.10.2013. SM Podgorica
Materijal koji se odnosi na šesto predavanje možete naći ovdje.

07.10.2013. SM Podgorica
Materijal koji se odnosi na peto predavanje možete naći ovdje.

30.09.2013. SM Podgorica
Materijal koji se odnosi na četvrto predavanje možete naći ovdje.

23.09.2013. SM Podgorica
Materijal koji se odnosi na treće predavanje možete naći ovdje.

16.09.2013. Upravljačko računovodstvo
Kontni okvir možete naći ovdje.

16.09.2013. SM Podgorica
Kontni okvir možete naći ovdje.

15.09.2013. SM Podgorica
Drugo predavanje možete naći ovdje.

11.09.2013. Upravljačko računovodstvo Plan rada, strukturu ocjene kao i prvo predavanje možete naći ovdje.

09.09.2013. SM Podgorica
Prvo predavanje kao i set finansijskih iskaza možete naći ovdje.

09.09.2013. SM Podgorica
Plan rada i strukturu ocjene možete naći ovdje.

       
Copyright © Ekonomski fakultet Podgorica, Racunovodstvo 2008